PRIVACY POLICY


Privacy policy voor bezoekers 
Digital Dream is een voor iedereen op het internet toegankelijke community met interessante nieuwtjes en producten op het gebied van 3D, videomontage en special FX. Om gebruik te kunnen maken van een aantal van de diensten op www.digitaldream.tv zoals de shop, gratis diensten en of meer, dien je je van tevoren te registreren als bezoeker. Je kunt de door jou ingevoerde gegevens in de 'bezoekersregistratie' altijd inzien, wijzigen of verwijderen. Registratie is gratis.

Cookies
Digital Dream maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes software die de webserver stuurt naar de web browser om later weer te gebruiken wanneer de bezoeker weer terugkomt op de webpagina. De Digital Dream cookie geeft je bijvoorbeeld het recht om eenmaal per week aan de poll mee te doen.

Registratie van persoonsgegevens
Digital Dream registreert de gegevens die je invult in de bezoekersregistratie om na te gaan wat bezoekers het meest interesseert. Deze informatie wordt gebruikt om www.digitaldream.tv te verbeteren. Digital Dream zal te allen tijde de privacy regelgeving respecteren en alle in zijn database opgeslagen gegevens zoveel als dat van haar geŽist kan worden beschermen. Digital Dream streeft er met www.digitaldream.tv naar de betrouwbaarheid van het Internet te promoten. Hiertoe respecteert Digital Dream ook het algemene principe van eerlijke informatievoorziening.

Misbruik e-mailadressen of andere persoonsgegevens 
Digital Dream hecht zeer aan de privacy van haar gebruikers. Niemand, behalve Digital Dream zelf, heeft beschikking over de gegevens die door gebruikers aan Digital Dream worden verstrekt, zoals e-mailadressen. Mocht onverhoopt en ondanks de uitgebreide security-maatregelen een andere partij toegang verkrijgen tot deze data dan behoudt Digital Dream zich het recht voor een bedrag van ten minste Ä 5.000,-- te eisen per overtreding van deze voorwaarde vermeerderd met Ä 50,-- per aldus misbruikt e-mailadres.

Member-registratie
Digital Dream behoudt zich tevens het recht voor om derden die zich registreren als member zonder opgaaf van reden te verwijderen uit de database van Digital Dream. Onomstotelijk aan het membership van Digital Dream verbonden zit de mailinglist. Wanneer een member zichzelf verwijdert uit de mailinglist behoudt Digital Dream het recht om het gehele membership van deze member te verwijderen uit de database van Digital Dream

Verplichtingen Digital Dream
In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop Digital Dream geen invloed heeft of redelijkerwijs geacht wordt te kunnen hebben, en die de verstrekking van informatie onmogelijk maakt, wordt Digital Dream ontslagen van haar verplichtingen en zal de gebruiker geen schade op Digital Dream kunnen verhalen. Hoewel Digital Dream, oor zover redelijkerwijs mogelijk, alle maatregelen zal treffen om haar het platform correct te laten functioneren, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor wat betreft de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, prestatie, juiste overdracht, volledigheid of inhoud van de geboden informatie. Digital Dream wijst verder uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor eventuele schade als gevolg van storingen, onvolledigheid, onjuiste overdracht van of fouten in de verzonden of gepubliceerde gegevens, alsmede voor schade als gevolg van door eventuele adverteerders en sponsors op basis van de onderhavige deelname verstrekte gegevens en/of informatie

Hyperlinks
De partners op www.digitaldream.tv hebben hun eigen privacy beleid. Digital Dream eist van deze partijen dat zij voldoen aan de Nederlandse wetgeving.

Meer info
Voor vragen op het gebied van privacy kun je Digital Dream benaderen via het e-mailadres info@digitaldream.tv

Voor vragen/opmerkingen: info@digitaldream.tv

Digital Dream
Weidedreef 106
2727 EM Zoetermeer
Tel: +31(0)79 3433247

 

 
ADRESGEGEVENS


SUGAR PRODUCTIONS
P.O. BOX 404
2700 AK ZOETERMEER

Tel +31 (0) 6 242 347 70
Fax +31 (0) 79 321 2253


Email info@sugarproductions.com

 

 

 

 

© Copyrights Sugar Productions 2003. Webdesign Digital Dream - Privacy Policy - Disclaimer.
Niets van deze website in welke vorm dan ook mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt!