DISCLAIMER


Digital Dream aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website van Digital Dream. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Digital Dream aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van Digital Dream. Digital Dream behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Digital Dream.

Afbeelding, logo's, 3D objecten en meer op onze website zijn beschermd. Het is niet toegestaan om onze afbeeldingen, logo's en dergelijke te kopiŽren of door te sturen in welke vorm dan ook. Een inbreuk op onze rechten zal worden vervolgd. In geval van een inbreuk op onze rechten zal je aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die wij dientengevolge lijden.

Niets van deze site mag zonder toestemming van Digital Dream worden gebruikt voor andere (commerciŽle) doeleinden tenzij dit door Digital Dream is aangeboden cq. schriftelijk is bevestigd.

Alle auteursrechten, alle rechten van intellectueel/industrieel eigendom en alle gegeven e-mailadressen en overige content door of namens Digital Dream binnen de Digital Dream site, blijven eigendom van Digital Dream, evenals het recht om daarvan gebruik te maken. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Digital Dream is het niet toegestaan om door Digital Dream vervaardigde grafische ontwerpen, logo's, geplaatste content en verkregen content etc., door derden te laten reproduceren, bewerken of vermenigvuldigen, dan wel enig recht dienaangaande aan derden over te dragen.

Voor vragen/opmerkingen: info@digitaldream.tv

Digital Dream
Weidedreef 106
2727 EM Zoetermeer
Tel: +31(0) 79 3433247

 
ADRESGEGEVENS


SUGAR PRODUCTIONS
P.O. BOX 404
2700 AK ZOETERMEER

Tel +31 (0) 6 242 347 70
Fax +31 (0) 79 321 2253


Email info@sugarproductions.com

 

 

 

 

© Copyrights Sugar Productions 2003. Webdesign Digital Dream - Privacy Policy - Disclaimer.
Niets van deze website in welke vorm dan ook mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt!